Preview Mode Links will not work in preview mode

Glutenpodden


Sep 8, 2021

Camilla Hamid är en av Sveriges största bakningsprofiler och har framgångsrika bloggen My Kitchen Stories. Men vad folk kanske inte vet är att hon även är lärare i hemkunskap. I det här avsnittet berättar hon om hur det är att jobba med elever som har celiaki, varför hon valde yrket som hemkunskapslärare trots att hennes mamma absolut tyckte att hon borde bli läkare och hur hon gör för att elever med celiaki inte ska känna sig annorlunda eller utanför.