Preview Mode Links will not work in preview mode

Glutenpodden


Oct 13, 2021

Det här avsnittet är som en hälsning till ditt yngre nydiagnostiserade jag. Smilla ger tips till sitt yngre jag och ett par av våra lyssnare skickar hälsningar tillbaka till sig själva om sådant som de önskar att de hade vetat när de just fått sin celiakidiagnos.

Vilka fällor ska du se upp med som nybörjare?