Preview Mode Links will not work in preview mode

Glutenpodden


Oct 24, 2019

Dietisten och forskaren Elin Malmberg Hård af Segerstad är specialist på celiaki. Vi pratar med henne om kostråd för celiakister, om vanliga problem, missförstånd och vad hennes patienter brukar göra för fel. Samt allt om hennes upptäckter inom glutenforskningen.